Et 20 min verksted produsert av Rikskonsertene hvor barn får prøvd seg på beat-box rytmer, leke med ord, rim og lupe-machine.

Med Sarah Camille og Amina Sewali.

<< tilbake til prosjekter